rynan
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG:

RYNAN Technologies Vietnam JSC. là công ty duy nhất tại Việt Nam nghiên cứu, tích hợp, sản xuất và thương mại các thiết bị và giải pháp công nghệ thông minh kết nối với điện toán đám mây ứng dụng trong xây dựng mạng lưới cấp nước thông minh, mạng lưới quan trắc nước thông minh, nông nghiệp thông minh và nhà thông minh.