LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG:

Nghiên cứu, sản xuất và cung cấp vật tư, thiết bị và giải pháp công nghệ ứng dụng trong xây dựng nhà thông minh và nông nghiệp thông minh với khí hậu.

SẢN PHẨM: